1. pl
 2. uk
Button link Linked In Biuro Rachunkowe Magne Superat z Ostrowa Wielkopolskiego
Instagram Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski
Facebook Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski
Księgowość Biuro rachunkowe Ostrów Wielkopolski Magne Superat
Kontakt telefoniczny Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski

Zadzwoń do nas

798 992 676

516 006 090

Kontakt mailowy Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski

Napisz do nas

biuro@magnesuperat.pl

Lokalizacja Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski

Masz pytania lub wątpliwości?

 

W przypadku niejasności lub wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą energii elektrycznej. W przypadku większości dostawców energii, numer do kontaktu z infolinią  można znaleźć na fakturze.

Szósty wzór i instrukcja wniosku, oświadczenia o tańszy prąd dla firm

Złożenie podpisu

 

W przypadku wyboru opcji złożenia oświadczenia w oddziale, punkcie obsługi, lub wysyłki pocztą:

Należy wpisać datę wypełnienia dokumentu, miejscowość oraz złożyć własnoręczny podpis.

W przypadku wyboru opcji złożenia oświadczenia drogą elektroniczną:

Wybierając opcję złożenia oświadczenia drogą elektroniczną, dokument należy podpisać wybierając jeden z następujących sposobów:

 • Kwalifikowany podpis elektroniczny
 • Profil zaufany
 • Podpis osobisty z e-dowodu
 •  

UWAGA! Skan oświadczenia podpisanego własnoręcznie nie będzie honorowany!

Piąty wzór i instrukcja wniosku, oświadczenia o tańszy prąd dla firm

Pkt. 5. Oświadczenia

 

Wskaż kategorię odbiorcy (zgodnie z numerem kolumny 2 w pkt. 4)

Czwarty wzór i instrukcja wniosku, oświadczenia o tańszy prąd dla firm
Trzeci wzór i instrukcja wniosku, oświadczenia o tańszy prąd dla firm

Pkt. 3. Dane identyfikacyjne i kontaktowe drugiej osoby uprawnionej do reprezentowania tego odbiorcy

 

Jeżeli jest więcej, niż jedna osoba uprawniona do reprezentowania Twojej firmy, należy wypełnić dane w tym punkcie podobnie jak w pkt.2. W innym wypadku – pozostawić puste pola.

Pkt. 2. Dane identyfikacyjne i kontaktowe odbiorcy uprawnionego albo osoby uprawnionej do reprezentowania tego odbiorcy

 

Jeżeli w tej sprawie Twoją firmę ma reprezentować inna osoba, należy w tym punkcie uzupełnić dane identyfikacyjne i kontaktowe odbiorcy uprawnionego lub osoby uprawnionej. Jeżeli takiej nie ma – warto przepisać swoje dane.

Należy podać kolejno:
- Imię osoby uprawnionej
- Nazwisko osoby uprawnionej
- Rodzaj dokumentu tożsamości osoby uprawnionej ( nr „1” w przypadku dowodu osobistego lub nr „2” w przypadku identyfikowania się paszportem)
- Seria i numer dokumentu osoby uprawnionej (dowodu osobistego w przypadku wpisania powyżej nr „1” lub paszportu w przypadku wpisania powyżej nr „2”)
- Numer telefonu lub e-mail osoby uprawnionej (warto podać obie dane, aby uniknąć niepotrzebnych problemów)

Drugi wzór i instrukcja wniosku, oświadczenia o tańszy prąd dla firm
Pierwszy wzór i instrukcja wniosku, oświadczenia o tańszy prąd dla firm
Nagłówek Bloga Jak złożyć oświadczenie o tańszy prąd w 2022 roku
25 listopada 2022

Zapłać mniej za prąd! Jak złożyć oświadczenie o tańszy prąd dla firmy w 2022 roku? 

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli płacić niższą stawkę za energię od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 w wysokości 785,00 zł/MWh (ok. 0,79 zł / kWh). Warunkiem jest złożenie odpowiedniego wniosku do 30 listopada 2022 roku. W przypadku spóźnienia – nie wszystko stracone!

Kto może złożyć oświadczenie o tańszy prąd dla firmy? Skąd pobrać odpowiednie oświadczenie? Jak wypełnić dokument o tańszą energię elektryczną i gdzie należy go złożyć? Wszystkie odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule!

 

Kto może skorzystać z tańszej energii elektrycznej?

 

Z tańszej energii elektrycznej mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy, którzy:

 • Zatrudniają mniej niż 250 pracowników
 • mają roczny obrót nie przekraczający 50 mln euro lub suma aktywów bilansu końcowego nie przekroczyła 43 mln euro w przeliczeniu na złotówki (kurs z 31.12.2021 r.)
   

Niższa stawka za energię elektryczną w okresie wcześniejszym

 

Jeżeli mały lub średni przedsiębiorca podpisał umowę sprzedaży energii elektrycznej (lub umowę kompleksową) po 23 lutego 2022 przewidującą stawkę powyżej 785 zł/MWh, to stała stawka będzie obowiązywała również z mocą wsteczną.

W przypadku opóźnienia nie wszystko stracone! Stawka będzie obowiązywać za miesiąc następujący po otrzymaniu przez dostawcę energii oświadczenia, np. kiedy oświadczenie zostanie odebrane przez dostawcę energii w grudniu, to ze zniżki będzie można skorzystać od 1 stycznia 2023 roku.

 

Co zrobić, żeby skorzystać z zamrożenia cen prądu?

Aby skorzystać ze zniżek za energię elektryczną, należy złożyć oświadczenie odbiorcy uprawnionego do 30 listopada 2022 roku do dostawcy energii elektryczne. Przedsiębiorca ma trzy możliwości złożenia wniosku:

 • bezpośrednio w oddziale lub punkcie obsługi dostawcy energii elektrycznej
 • wysłać pocztą na adres do korespondencji wskazany na umowie lub fakturze za dostawę prądu
 • złożyć oświadczenie elektronicznie (np. przez e-mail) dodając podpis elektroniczny, kwalifikowany, lub osobisty

UWAGA! W przypadku wątpliwości dot. adresu korespondencji lub adresu e-mail dostawcy warto skontaktować się z przedsiębiorstwem energetycznym!

 

Jak otrzymać wzór oświadczenia składanego przez odbiorców uprawnionych?

 

Oświadczenie można pobrać ze strony dostawcy energii elektrycznej lub pobrać ogólny wzór klikając TUTAJ.  Poniżej wytłumaczymy jak taki wniosek wypełnić.

 

Kto może skorzystać z 10 % upustu ceny energii elektrycznej?

 

Jeżeli przedsiębiorca w 2023 roku zmniejszy zużycie energii elektrycznej o 10 % w porównaniu do średniego rocznego zużycia energii elektrycznej z okresu 01.01.2018 – 31.12.2018, będzie mógł skorzystać z dodatkowego upustu do ceny energii elektrycznej wynoszącej 10 %. Upust ten zostanie rozliczony z przedsiębiorcą w trakcie 2024 roku.

 

Jak wypełnić oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych?

W tej części pokażemy Ci, jak wypełnić oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych. W celu wprowadzenia poprawnych informacji warto mieć przy sobie umowę z dostawcą lub ostatnią fakturę od dostawcy.

Strona 1:

 

Pkt. 1. Dane identyfikacyjne odbiorcy uprawnionego

 

Zgodnie z instrukcją, pamiętaj, aby wypełnić wszystkie pola WIELKIMI LITERAMI. Mimo, iż obowiązkowe są tylko pola oznaczone gwiazdką, to warto wypełnić pozostałe dane w celu uniknięcia niepotrzebnych problemów.

Należy wpisać kolejno:
- Nazwę Twojej firmy
- Adres siedziby firmy (ulica i numer budynku)
- Adres siedziby firmy (kod pocztowy oraz miejscowość)
- NIP firmy lub PESEL w przypadku braku NIP
- Numer telefonu lub e-mail do kontaktu z Tobą (warto podać oba)

Pkt. 4. Informacja o punktach poboru energii elektrycznej (PPE)

 

W tym punkcie należy wpisać wszystkie punkty poborów energii (PPE). W przypadku posiadania więcej, niż 25-ciu punktów poboru, należy dodać kolejną stronę.

Kolumny należy wypełnić następująco:
Kolumna 1. Numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE) – znajdziesz go na fakturze.
Kolumna 2. Kategoria odbiorcy uprawnionego – wybiera się go zgodnie z punktem 5. Tego oświadczenia. W przypadku bycia małym, średnim przedsiębiorcą, lub mikroprzedsiębiorcą, należy wpisać nr „1”.
Kolumna 3. Data zawarcia umowy dla danego PPE w formacie RRRR-MM-DD.
Kolumna 4. Wartość zużycia energii elektrycznej dla danego PPE – należy wpisać planowaną wartość zużycia energii elektrycznej od 01.12.2022 do 31.12.2023.
Planowaną wielkość zużycia energii elektrycznej można wyliczyć w następujący sposób:

wyliczyć średnie zużycie energii za ok 2021 lub rok 2022, a następnie zwiększyć ten wynik o 20 % i wpisać w kolumnę nr 4.

Kolumna 5: W kolumnie numer 5 należy wpisać procentowy udział energii elektrycznej, który ma zostać objęty  zniżką (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
Kolumna 6: W tej kolumnie należy wpisać procentowy udział energii elektrycznej, który nie zostanie objęty ceną maksymalną (do dwóch miejsc po przecinku).

Uwaga! Kolumny 5 i 6 muszą się sumować do 100 %!

 

Najnowsze posty

Magne Superat to biuro rachunkowe nastawione na jak największy zysk swoich klientów, cechą wyróżniającą się spośród innych biur to przede wszystkim jasne i klarowne przedstawianie sytuacji dla osób nie mających doświadczenia ani wiedzy w księgowości, wszystkie niejasności uzgadniane i tłumaczone są prostym językiem tak aby każdy był świadom swoich kwestii finansowych oraz czuł się bezpiecznie. Nasze biuro zlokalizowane jest w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Stanisława Żółkiewskiego 3, z przyjemnością doradzimy i sporządzimy za Państwa wszystkie niezbędne wnioski - wierzymy, że firma z dobrym doradztwem oraz księgowością może z powodzeniem kształtować przyszłość w naszym kraju.

Logo Stopka Biura Rachunkowego

Pomagamy naszym Klientom podejmować trafne decyzje finansowe kształtujące przyszłość ich firm.

Facebook Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski
LinkedIn Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski
Instagram Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski
Kontakt telefoniczny z Biurem Rachunkowym w Ostrowie Wielkopolskim

Zadzwoń do nas

798 992 676

516 006 090

Kontakt e-mail z Biurem Rachunkowym w Ostrowie Wielkopolskim

Napisz do nas

biuro@magnesuperat.pl

Lokalizacja Biura Rachunkowego w Ostrowie Wielkopolskim
Godziny pracy Biura Rachunkowego w Ostrowie Wielkopolskim

Godziny pracy

Pon - Pt: 8:00-16:00

Sob - Nd: zamknięte

Copyright © Magne Superat wszystkie prawa zastrzeżone - Projekt i wykonanie: Bartosz Adamczyk