1. pl
  2. uk
Button link Linked In Biuro Rachunkowe Magne Superat z Ostrowa Wielkopolskiego
Instagram Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski
Facebook Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski
Księgowość Biuro rachunkowe Ostrów Wielkopolski Magne Superat
Kontakt telefoniczny Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski

Zadzwoń do nas

798 992 676

516 006 090

Kontakt mailowy Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski

Napisz do nas

biuro@magnesuperat.pl

Lokalizacja Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski
22 listopada 2022

Jaką umowę najlepiej zawrzeć z pracownikiem?

    Wraz z rozwojem firmy rośnie liczba obowiązków, a co za tym idzie – przedsiębiorcy mogą zadecydować o zatrudnieniu pracownika, któremu będzie można przekazać część obowiązków. Jaką umowę najlepiej podpisać z pracownikiem? Jaka umowa będzie najbardziej opłacalna dla obu stron? Wraz ze specjalistami ds. Kadr i Płac z biura rachunkowego Magne Superat przygotowaliśmy najważniejsze informacje.

 

Dlaczego pracodawca ma obowiązek podpisać z pracownikiem umowę?

 

Niepodpisanie umowy z pracownikiem, czyli tzw. „praca na czarno” jest przestępstwem popełnianym przez obie strony, jednakże to przedsiębiorca może ponieść o wiele większe konsekwencje, np. kara grzywny w wysokości nawet 30 000 zł, kara ograniczenia wolności, lub nawet pozbawienia wolności do lat trzech w przypadku uznania pracodawcy winnym przestępstwa skarbowego.

 

Umowa o pracę

 

Umowa o pracę to najpowszechniejsza umowa w Polsce regulowana przez kodeks pracy i wiele ustaw. Ta forma zatrudnienia zobowiązuje pracownika do wykonywania powierzonych mu przez pracodawcę lub przełożonego obowiązków, zaś pracodawcę – do wypłaty wynagrodzenia.

Umowa o pracę daje pracownikowi ustawowe prawa m.in. do płatnego urlopu (20 dni lub 26 w przypadku min. 10-letniego stażu pracy), urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, czy dodatku do pracy w szkodliwych warunkach.

Umowa o pracę zobowiązuje również do opłacenia obowiązkowych składek ZUS, tj.: składka emerytalna, składka rentowa, składka wypadkowa, składka na fundusz pracy oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne. Istnieje również możliwość dobrowolnego opłacania składki chorobowej.

Mimo, iż umowa o pracę jest najbardziej sformalizowaną i kosztowną z punktu widzenia pracodawcy formą umowy, to jednak gwarantuje ona najmocniejsze podporządkowanie pracownika i jest najbardziej pożądana przez pracowników, dlatego warto nawiązać ją z pracownikiem, z którym współpraca planowana jest na dłuższy okres czasu.

 

Umowy cywilnoprawne

 

Umowy cywilnoprawne regulowane są przez kodeks cywilny, przez co pracownik (zleceniobiorca) jest pozbawiony wielu praw, jakie gwarantuje umowa o pracę, np. brak prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego, brak prawa do urlopu macierzyńskiego czy brak ustawowego okresu wypowiedzenia .

Najpopularniejszymi umowami cywilnoprawnymi są umowa zlecenie oraz umowa o dzieło.

 

Umowa zlecenie


Umowę zlecenie zawierają zleceniobiorca i zleceniodawca. Jest to tzw. Umowa starannego działania (tak samo jak umowa o pracę), lecz nie jest formą rezultatu. Oznacza to, że zleceniobiorca powinien się podjąć dołożenia należytej staranności w wykonaniu swoich obowiązków. Pracownik nie ma prawa do urlopu, rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych, czy odprawy emerytalnej czy rentowej, a sama umowa nie gwarantuje zabezpieczenia przed zwolnieniem. Umowa może zostać rozwiązana w każdej chwili zarówno przez pracownika jak i przez pracodawcę.

  • Umowę zlecenie warto zawrzeć z osobami, którym powierza się dokonanie określonych czynności, np. usługa sprzątania, koszenia trawnika, czy roznoszenia ulotek.
  • Z umów zlecenie chętnie korzystają uczniowie i studenci do 26-go roku życia, dla których wynagrodzenie brutto jest równe wynagrodzeniu netto.

 

Umowa o dzieło

 

Umowa o dzieło to tzw. umowa rezultatu, przez którą osoba przyjmująca dzieło (zamówienie) zobowiązuje się do jednorazowego wykonania dzieła z określonym z góry rezultatem, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Charakterystycznym dla umowy o dzieło jest przedmiot umowy, a mianowicie – konkretny rezultat, za który odpowiada wykonawca. Przyjmujący zamówienie ponosi również pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wykonanego dzieła.

Zatrudniając pracownika na umowę o dzieło nie trzeba odprowadzać żadnych składek. Obowiązek taki spoczywa jedynie na przedsiębiorcach zawierających umowy o dzieło z własnymi pracownikami.

Umowę o dzieło warto więc zawiązać m.in. z grafikami, dziennikarzami, szkoleniowcami, czy innymi osobami fizycznymi lub prawnymi, którzy mają wykonać jednorazowe działanie na rzecz osoby zlecającej.

 

Samozatrudnienie (umowa B2B)

 

B2B to skrót z języka angielskiego oznaczającego „Business to business” czyli współpracę między dwiema firmami. Mówiąc inaczej, termin „samozatrudnienie” odnosi się do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Definicją samozatrudnienia według Głównego Urzędu Statystycznego jest prowadzenie działalności gospodarczej bez zatrudniania pracowników.

Samozatrudnienie może przynieść korzyści zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. Dla pracownika mogą to być wyższe zarobki, odliczenia i korzyści podatkowe, zaś dla pracodawcy może być m. in. fakt, że będzie mógł on przerzucić część swoich obowiązków podatkowych na wykonawcę.

Samozatrudnienie wiąże się jednak z obowiązkiem prowadzenia przez pracobiorcę (kontrahenta) działalności gospodarczej, księgowości i samodzielnego odprowadzania podatku i składek ZUS.

 

Pozostałe umowy cywilnoprawne

 

Oprócz najpopularniejszych umów cywilnoprawnych (tj. zlecenie, o dzieło) istnieje również możliwość zawarcia następujących umów:

Umowa agencyjna to umowa zawierana między agentem (przyjmującym zlecenie) oraz dającym zlecenie, w której to agent pośredniczy za wynagrodzeniem przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie.

Kontrakt menadżerski to umowa zawierana między prowadzącym działalność gospodarczą a osobą, która ma świadczyć usługi w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

 

Jaką umowę najlepiej zawrzeć z pracownikiem?

 

Mimo, iż najbardziej opłacalną finansowo wydaje się być umowa o dzieło, należy wziąć pod uwagę pozostałe aspekty, np.:

  • Jaki jest wiek osoby zatrudnianej?
  • Czy posiada status ucznia/studenta?
  • Jak często ma zjawiać się w miejscu pracy?
  • Czy miejsce pracy zatrudnianego jest stałe?
  • Czy osoba zatrudniona ma wykonać jednorazowe zlecenie, czy zadania mają się powtarzać?
  • W jakich warunkach ma pracować osoba zatrudniana?
  • Czy osoba zatrudniana będzie korzystać z własnego sprzętu podczas pracy?

Aby ustalić najbardziej opłacalną i optymalną formę współpracy, warto skonsultować się nie tylko z pracownikiem, ale również z osobą kompetentną, która zajmuje się prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych oraz składkami ZUS, np. z własnym księgowym.

 

Szukasz kogoś, kto wesprze Cię w prowadzeniu księgowości, spraw kadrowo-płacowych, lub w kwestiach finansowo-prawnych?

Kliknij TUTAJ i poznaj naszą ofertę!

Najnowsze posty

Magne Superat to biuro rachunkowe nastawione na jak największy zysk swoich klientów, cechą wyróżniającą się spośród innych biur to przede wszystkim jasne i klarowne przedstawianie sytuacji dla osób nie mających doświadczenia ani wiedzy w księgowości, wszystkie niejasności uzgadniane i tłumaczone są prostym językiem tak aby każdy był świadom swoich kwestii finansowych oraz czuł się bezpiecznie. Nasze biuro zlokalizowane jest w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Stanisława Żółkiewskiego 3, z przyjemnością doradzimy i sporządzimy za Państwa wszystkie niezbędne wnioski - wierzymy, że firma z dobrym doradztwem oraz księgowością może z powodzeniem kształtować przyszłość w naszym kraju.

Logo Stopka Biura Rachunkowego

Pomagamy naszym Klientom podejmować trafne decyzje finansowe kształtujące przyszłość ich firm.

Facebook Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski
LinkedIn Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski
Instagram Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski
Kontakt telefoniczny z Biurem Rachunkowym w Ostrowie Wielkopolskim

Zadzwoń do nas

798 992 676

516 006 090

Kontakt e-mail z Biurem Rachunkowym w Ostrowie Wielkopolskim

Napisz do nas

biuro@magnesuperat.pl

Lokalizacja Biura Rachunkowego w Ostrowie Wielkopolskim
Godziny pracy Biura Rachunkowego w Ostrowie Wielkopolskim

Godziny pracy

Pon - Pt: 8:00-16:00

Sob - Nd: zamknięte

Copyright © Magne Superat wszystkie prawa zastrzeżone - Projekt i wykonanie: Bartosz Adamczyk