1. pl
  2. uk
Button link Linked In Biuro Rachunkowe Magne Superat z Ostrowa Wielkopolskiego
Instagram Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski
Facebook Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski
Księgowość Biuro rachunkowe Ostrów Wielkopolski Magne Superat
Kontakt telefoniczny Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski

Zadzwoń do nas

798 992 676

516 006 090

Kontakt mailowy Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski

Napisz do nas

biuro@magnesuperat.pl

Lokalizacja Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski

Regulamin

 

I. Definicje

 

Terminu użyte w niniejszym regulaminie

1. Administrator – podmiot, który zarządza serwisem i jest także właścicielem domeny magnesuperat.pl.
2. Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę o świadczenie usług księgowych.
3. Polityka Prywatności – integralna część niniejszego Regulaminu, w której zostały sprecyzowane zasady gromadzenia, przechowywania, przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony. Polityka Prywatności określa także cel oraz funkcje oprogramowania wdrożonego do teleinformatycznego systemu Użytkownika.
4. RODO – Dane osobowe Użytkowników zawarte w Serwisie przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 18 maja 2018 r. oraz art. 173 ustawy - Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r
5. Serwis – portal internetowy, który znajduje się pod adresem magnesuperat.pl.
6. Usługa – przedstawienie usług księgowych.
7. Usługodawca – Administrator Serwisu.
8. Użytkownik – osoba fizyczna bądź prawna.
9. Zleceniobiorca – Magne Superat Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w (63-400) Ostrowie Wielkopolskim, ul. Żółkiewskiego 3, NIP 6222781797, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000435284 - zwana dalej Administratorem.
Regulamin


II. Ogólne warunki


1. Użytkownik, który jest zainteresowany uzyskaniem oferty firmy księgowej może bezpłatnie skorzystać z oferty dostępnej w Serwisie. Użytkownik ma możliwość wyboru najlepszej dla siebie oferty i zawarcia umowy z Magne Superat Sp. z o.o. S.K.
1. Przedmiotem umowy, która jest zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem jest przedstawienie oferty usług księgowych lub innych, które są w zakresie świadczonych usług przez Biuro Rachunkowe Magne Superat lub jej partnerów biznesowych.
2. Świadczone w ramach Serwisu usługi polegają na:
• gromadzeniu informacji od osób, które są zainteresowane ofertą księgową bądź innych usług świadczonych przez Zleceniobiorcę lub jego partnerów biznesowych,
• oceny i wyliczeniu kosztów usług księgowych,
• umożliwieniu kontaktu w celu zaprezentowania oferty,
• udzieleniu dostępu do serwisu kontraktowego Zleceniobiorcy, dla Użytkownika, w celu zawarcia umowy.
3. Użytkownik ma możliwość wypełnienia dostępnego w serwisie formularza kontaktowego, podając swe dane osobowe, firmę, e-mail, telefon do kontaktu dla Usługodawcy lub kontaktując się bezpośrednio z Usługodawcą.
4. Po wprowadzeniu niezbędnych danych do formularza i akceptacji regulaminu formularz jest przesyłany do Biura Rachunkowego Magne Superat Sp. z o.o. S.K., który następnie skontaktuje się z Użytkownikiem w celu dokładnego omówienia współpracy.
5. Użytkownik może zostać poproszony w trakcie rozmowy o dostarczenie dodatkowych informacji lub dokumentów w celu przygotowania oferty.
6. Korzystanie z Serwisu oraz usług Konsultanta jest bezpłatne.
7. Usługodawca i Zleceniobiorca działają we własnym imieniu lub firm z jego grupy kapitałowej i właścicielskiej.
8. Wypełnienie formularza nie oznacza zawarcia umowy o obsługę
księgową. Użytkownik nie jest też zobowiązany do podpisania takiej umowy.
9. Z usług świadczonych przez Usługodawcę można zrezygnować w każdym momencie.
2.Serwis zawiera również treści, które mają charakter informacyjny, a korzystanie z nich nie wymaga podania danych osobowych, bądź rejestracji w Serwisie.
3.Aby korzystać z Usług/i Użytkownik musi zaakceptować Regulamin. Korzystanie z Serwisu oznacza, że Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad opisanych w Regulaminie.
4.Jeśli Usługodawca stwierdzi, że Użytkownik narusza zasady Regulaminu ma prawo odmówić mu świadczenia usług.
5.Regulamin jest dostępny na stronie magnesuperat.pl.


III. Opis usług


IV. Reklamacje
1. Użytkownik ma możliwość dochodzenia swoich praw w myśl aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.
V. Ochrona danych osobowych
1.Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę jest świadczenie ewentualnych usług księgowych.
2.Administratorem danych osobowych, które Użytkownik podaje w formularzach jest Zleceniobiorca.
3.Dane osobowe, które zostają umieszczone w formularzach Administrator przetwarza tylko w celu realizacji usług/i. Podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.
4.Dane osobowe są przekazywane Partnerom Usługodawcy na podstawie zgody Użytkownika i w celu realizacji zlecenia bądź umowy/ów.
5.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przez czas, który jest konieczny do świadczenia usług/i bądź do czasu rezygnacji z usług/i, rozwiązania umowy, zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której te dane dotyczą. Po tym czasie dane osobowe są przetwarzane przez czas, który jest wymagany przez prawo oraz w celu zabezpieczenia roszczeń Usługodawcy i Zleceniobiorcy.
6.Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu dot. ich przetwarzania oraz wniesienia skargi.
8.Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe, które są konieczne do realizacji usług/i.
9.Usługodawca i Zleceniobiorca nie biorą odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych osobowych osób trzecich.
10.Administrator zapewnia, że stosuje środki organizacyjne oraz techniczne, które gwarantują bezpieczeństwo danych.


VI. Rezygnacja z usług oraz odstąpienie od umowy


1. Jeśli osoba korzystająca z Serwisu, która jest konsumentem w znaczeniu art. 221 kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od umowy na świadczenie usług/i składając stosowne oświadczenie pisemne w ciągu 14 dni od chwili zawarcia umowy.
2. Jeżeli osoba korzystająca z Serwisu jest przedsiębiorcą to ma prawo w każdej chwili zrezygnować z usługi, jednak w tym celu musi złożyć pisemne oświadczenie u Usługodawcy.


VII. Wymagania techniczne Serwisu


•przeglądarka Microsoft Edge w wersji co najmniej 16, Firefox w wersji co najmniej 54.0, Chrome w wersji co najmniej 58.0, Opera w wersji co najmniej 44, Safari w wersji co najmniej 10.1,
•włączona obsługa Cookies i JavaScript,
•minimalna rozdzielczość monitora 1024×768,
•dane przesyłane przy użyciu formularzy elektronicznych w ramach Serwisu są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), szyfrowanego za pomocą algorytmu RSA 4096 opartego o metodę szyfrowania TLS 1.2,
•do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, wprowadzane są pliki Cookies po uzyskaniu jego akceptacji.
1.Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika stałego dostępu do internetu, jak również posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
2.Korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu jest możliwe przy zachowaniu następujących minimalnych wymogów:


VIII. Postanowienia końcowe


1. Administrator zastrzega, że w niniejszym regulaminie mogą pojawiać się zmiany, jednak o każdej zmianie regulaminu poinformuje Użytkowników.
2. Użytkownik akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na zawarcie umowy na świadczenie niniejszej usługi.
3. W sprawach, które nie są regulowane przez regulamin swoje zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawnych.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w serwisie internetowym.

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu Magne Superat Biura Rachunkowego w Ostrowie Wielkopolskim

Magne Superat to biuro rachunkowe nastawione na jak największy zysk swoich klientów, cechą wyróżniającą się spośród innych biur to przede wszystkim jasne i klarowne przedstawianie sytuacji dla osób nie mających doświadczenia ani wiedzy w księgowości, wszystkie niejasności uzgadniane i tłumaczone są prostym językiem tak aby każdy był świadom swoich kwestii finansowych oraz czuł się bezpiecznie. Nasze biuro zlokalizowane jest w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Stanisława Żółkiewskiego 3, z przyjemnością doradzimy i sporządzimy za Państwa wszystkie niezbędne wnioski - wierzymy, że firma z dobrym doradztwem oraz księgowością może z powodzeniem kształtować przyszłość w naszym kraju.

Logo Stopka Biura Rachunkowego

Pomagamy naszym Klientom podejmować trafne decyzje finansowe kształtujące przyszłość ich firm.

Facebook Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski
LinkedIn Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski
Instagram Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski
Kontakt telefoniczny z Biurem Rachunkowym w Ostrowie Wielkopolskim

Zadzwoń do nas

798 992 676

516 006 090

Kontakt e-mail z Biurem Rachunkowym w Ostrowie Wielkopolskim

Napisz do nas

biuro@magnesuperat.pl

Lokalizacja Biura Rachunkowego w Ostrowie Wielkopolskim
Godziny pracy Biura Rachunkowego w Ostrowie Wielkopolskim

Godziny pracy

Pon - Pt: 8:00-16:00

Sob - Nd: zamknięte

Copyright © Magne Superat wszystkie prawa zastrzeżone - Projekt i wykonanie: Bartosz Adamczyk