1. pl
  2. uk
Button link Linked In Biuro Rachunkowe Magne Superat z Ostrowa Wielkopolskiego
Instagram Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski
Facebook Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski
Księgowość Biuro rachunkowe Ostrów Wielkopolski Magne Superat
Kontakt telefoniczny Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski

Zadzwoń do nas

798 992 676

516 006 090

Kontakt mailowy Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski

Napisz do nas

biuro@magnesuperat.pl

Lokalizacja Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski

Polityka prywatności – cookies

czyli jak przetwarzamy oraz chronimy dane osobowe.


1. Administratorem danych osobowych jest Magne Superat Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w (63-400) Ostrowie Wielkopolskim, ul. Żółkiewskiego 3, NIP 6222781797, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000435284 - zwana dalej Administratorem.
2. Informacje dot. procesów przetwarzania danych można uzyskać pisemnie pod adresem korespondencyjnym Magne Superat Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w (63-400) Ostrowie Wielkopolskim, ul. Żółkiewskiego 3.
3. Użytkownik może wystąpić z zapytaniem o ofertę oferowaną przez Magne Superat Sp. z o.o. S.K. posługując się umieszczonymi w serwisie formularzami elektronicznymi.
4. Dzięki formularzom elektronicznym gromadzone są w szczególności, takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, firma, adres, numer telefonu, e-mail oraz inne dane podane przez Użytkownika – zwane dalej danymi.
5. Dane zostaną przekazane do firm z grupy kapitałowej oraz do partnerów w celu przedstawienia im oferty handlowej, z którymi Administrator zawarł odrębne umowy udostępniania danych osobowych, na co użytkownik wyraża zgodę przez podanie danych kontaktowych w celu złożenia oferty.
6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
7. Dane są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:
• Przedstawienia oferty (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane są przetwarzane do czasu wycofania albo złożenia sprzeciwu przez Użytkownika. Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości zaprezentowania oferty Użytkownikowi.
• Realizacji usług (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Przetwarzanie danych ma miejsce do chwili zrealizowania umowy dla Użytkownika.
• Informowaniu o usługach, które są świadczone w ramach odrębnej umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Dane przetwarzane są do czasu realizacji umowy.
• Możliwości kontaktu z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego w postaci komunikacji z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Przetwarzanie danych odbywa się do momentu wycofania zgody przez Użytkownika lub wniesienia sprzeciwu. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości odpowiadania na zapytanie.
• Działania wyżej opisane lub inne mogące powodować powstanie cywilnoprawnych lub karnych roszczeń dot. Serwisu lub usług (art. 6
Polityka prywatności – cookies,


I. Informacje wstępne


1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej magnesuperat.pl.
2. Dane, które są podawane przez Użytkownika i/oraz dane, które są zbierane w sposób automatyczny są przetwarzane do celów określonych w polityce prywatności.


II. Przetwarzanie danych osobowych


ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych ma miejsce do upływu okresu wygaśnięcia, oddalenia, przedawnienia lub zaspokojenia ewentualnych roszczeń. Brak podania danych może się wiązać z brakiem możliwości ustalenia, dochodzenia bądź przeciwdziałaniu możliwym roszczeniom.
8. Dane Użytkownika, w przypadku zaistnienia dodatkowych przesłanek, mogą zostać udostępnione firmom z grupy kapitałowej, partnerom i podmiotom, z
którymi Administrator zawarł odrębne umowy przetwarzania i powierzania danych osobowych. Mogą to być m.in:
• Podmioty z grupy kapitałowej, które współpracują z Administratorem w ramach realizacji umowy lub danego projektu biznesowego,
• zewnętrzne podmioty, które zapewniają wsparcie z zakresu prawa, IT i reklamy,
• firmy kurierskie lub operatorzy pocztowi w ramach realizacji umowy,
• uprawnione podmioty do uzyskania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Użytkownik ma prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia oraz przenoszenia swoich danych osobowych. Może także ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych, w sytuacji, gdy:
a. dane są nieprawidłowe,
b. ich przetwarzanie jest niezgodne z przepisami prawa, ale dana osoba wnosi sprzeciw wobec ich usunięcia,
c. Administrator nie wymaga już ich przetwarzania, ale dana osoba potrzebuje ich do działań dot. roszczeń.
d. Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
10. Dane mogą podlegać przetwarzaniu mającym na celu dopasowanie oraz przedstawienie nowych usług bądź produktów.
11. Użytkownik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.
4. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
a) zoptymalizowania świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu.
b) dostosowania zawartości wyświetlanych stron internetowych do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych Serwisu.
c) badania ruchu na stronach internetowych Serwisu.
d) raportowania oraz wsparcia emisji reklam i informacji.
e) tworzenia statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisów.


III. Polityka Cookies i ich wykorzystanie oraz Google Analytics


1. Serwis w myśl ogólnie przyjętej praktyki przechowuje pliki cookies.
2. Informacje, które są zapisane w plikach cookies serwer magnesuperat.pl odczytuje przy kolejnym połączeniu się z danego urządzenia.
3. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na ulokowanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika.
f) utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.
11. Wskazuje, że w ramach Serwisu wykorzystywane są następujące pliki cookie:
a) Sesyjne – tymczasowe; używane podczas tworzenia sesji Użytkownika, przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania.
b) Dotyczące polityki prywatności (cookies) – oznaczenie, że poinformowano Użytkownika o stosowaniu mechanizmu ciasteczek przez Serwis.
c) Niezbędne - umożliwiające korzystanie z Serwisu.
d) Statystyczne – do zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics.
5. Użytkownik może wyłączyć ciasteczka poprzez konfigurację swojej przeglądarki.
6. Pliki cookies zawierają takie dane jak np. IP urządzenia, dane przeglądarki, dane dot. sesji, dane dot. urządzenia.
7. Administrator przechowuje pliki cookies przez okres nieokreślony.
8. Pliki cookies są przechowywane jedynie w celach pomocniczych, które służą do administrowania oraz lepszej obsługi Użytkowników magnesuperat.pl.
9. Informacje, które są zawarte w plikach cookies ujawniane są wyłącznie tym osobom, które są uprawnione do administrowania magnesuperat.pl.
10. Pliki cookies są przechowywane jedynie do celów związanych ze statystyką oraz dopasowaniem treści i układu magnesuperat.pl do potrzeb Użytkowników.
12. Magnesuperat.pl korzysta z usługi analizy stron internetowych Google Analytics.
13. Google Analytics korzysta z plików cookies, aby dać możliwość analizowania w jaki sposób Użytkownicy korzystają z magnesuperat.pl.
14. Informacje, które generują pliki cookies dot. korzystania z magnesuperat.pl przez danego Użytkownika, są przekazywane do Google i przechowywane przez tą spółkę na swoich serwerach.
15. Google korzysta z wyżej wspomnianych informacji do celów związanych z oceną korzystania z magnesuperat.pl, raportowania danych dot. ruchu na magnesuperat.pl, a także świadczenia innych usług dot. ruchu na stronach internetowych oraz użytkowania internetu.
16. Możliwość przekazywania wyżej wymienionych informacji przez Google do osób trzecich - w przypadku zobowiązania do ich przekazania w ramach obowiązujących przepisów prawnych - bądź jeśli osoby te są odpowiedzialne za ich przetwarzanie w imieniu Google.
17. Google nie łączy adresu IP danego Użytkownika z innymi danymi, które są w jej posiadaniu.
18. Korzystając z magnesuperat.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Google w celach i zakresie opisanym wyżej.


IV. Odnośniki do innych stron


1. magnesuperat.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.
2. Zasady związane z korzystaniem z innych stron internetowych oraz ich polityka prywatności są umieszczone na tych stronach, do których Użytkownik jest przekierowywany za pośrednikiem odnośnika.


V. Bezpieczeństwo dotyczące informacji


1. Administrator gwarantuje, że stosuje niezbędne środki, aby dane osobowe podawane przez Użytkownika były zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem, ich zniszczeniem bądź utratą.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych wdrożono zabezpieczenia techniczne, organizacyjne, fizyczne oraz personalne.


VI. Zmiany polityki prywatności


1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej polityce prywatności.
2. Zmiany mogą dot. m.in. wymogów, które określają przepisy prawne.
3. O każdej zmianie polityki prywatności Użytkownik jest powiadamiany poprzez umieszczenie zmian w magnesuperat.pl.

Polityka prywatności

Polityka prywatności Biura Rachunkowego Magne Superat w Ostrowie Wielkopolskim

Magne Superat to biuro rachunkowe nastawione na jak największy zysk swoich klientów, cechą wyróżniającą się spośród innych biur to przede wszystkim jasne i klarowne przedstawianie sytuacji dla osób nie mających doświadczenia ani wiedzy w księgowości, wszystkie niejasności uzgadniane i tłumaczone są prostym językiem tak aby każdy był świadom swoich kwestii finansowych oraz czuł się bezpiecznie. Nasze biuro zlokalizowane jest w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Stanisława Żółkiewskiego 3, z przyjemnością doradzimy i sporządzimy za Państwa wszystkie niezbędne wnioski - wierzymy, że firma z dobrym doradztwem oraz księgowością może z powodzeniem kształtować przyszłość w naszym kraju.

Logo Stopka Biura Rachunkowego

Pomagamy naszym Klientom podejmować trafne decyzje finansowe kształtujące przyszłość ich firm.

Facebook Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski
LinkedIn Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski
Instagram Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski
Kontakt telefoniczny z Biurem Rachunkowym w Ostrowie Wielkopolskim

Zadzwoń do nas

798 992 676

516 006 090

Kontakt e-mail z Biurem Rachunkowym w Ostrowie Wielkopolskim

Napisz do nas

biuro@magnesuperat.pl

Lokalizacja Biura Rachunkowego w Ostrowie Wielkopolskim
Godziny pracy Biura Rachunkowego w Ostrowie Wielkopolskim

Godziny pracy

Pon - Pt: 8:00-16:00

Sob - Nd: zamknięte

Copyright © Magne Superat wszystkie prawa zastrzeżone - Projekt i wykonanie: Bartosz Adamczyk