Drodzy klienci naszego Biura Rachunkowego, pamiętajcie, że po połowie roku, czyli od lipca macie możliwość przejścia z ryczałtu na zasady ogólne. Jak Państwo wiecie zryczałtowany podatek dochodowy obliczany jest od zrealizowanego przez Was dochodu. W przypadku zdecydowania się na przejście z ryczałtu na „skalę” każdy podatnik będzie musiał założyć księgę przychodów i rozchodów. Osoba taka złoży dwa zeznania za 2022 r., jedno to będzie PIT-28, natomiast drugie PIT-36.
W przypadku, gdyby podatnik zdecydował się przejść z ryczałtu na „skalę” po skończonym roku podatkowym składa tylko PIT-36. Aby to zrobić, musi wpisać ponownie wszystkie przychody oraz koszty, jakie poniósł w trakcie roku podatkowego.
W związku z tym księgowi będą mieli dużo dodatkowej pracy, nawet wtedy, gdy będą mieli możliwość zautomatyzowanego przeniesienia danych z ewidencji przychodów.

Dużo łatwiej będzie w przypadku przejścia z podatku liniowego na skalę po skończonym roku podatkowym. Tutaj żadnych dodatkowych operacji nie będzie, bo Księga przychodów i rozchodów będzie już zaprowadzona. Za skończony rok będzie tylko złożony inny PIT.

Przy zmianie formy opodatkowania trzeba rozważyć jeszcze wpływ składki zdrowotnej do ZUS na ogólną fiskalizację. Trzeba pamiętać, że na skali nie korzystamy z ulgi, którą mamy na ryczałcie i liniówce. Składka, więc może być wyższa, bo inaczej ją liczymy. Efekt może być taki, że to co zyskamy na pit, to stracimy na składce zdrowotnej! W symulacjach oczywiście pomożemy.