Usługi prawne i analizy

Analizy, rejestracje:

  • analiza oraz korekty dokumentów z lat ubiegłych,
  • rejestracja działalności gospodarczej,

Dodatkowo oferujemy Państwu za naszym pośrednictwem:

  • usługi prawne,
  • obsługę w zakresie BHP i P.poż.,
  • usługi informatyczne (oprogramowanie, serwis urządzeń komputerowych, zakup i serwis kas fiskalnych),
  • usługi doradztwa finansowego.