Pełna księgowość

Tylko część przedsiębiorców może prowadzić uproszczoną księgowość. Zamiar przekształcenia działalności w spółkę kapitałową lub osobową prawa handlowego, bądź osiągnięcie 2 mln euro wysokości rocznych przychodów wiąże się z koniecznością zastosowania dużo bardziej złożonego systemu ewidencji zdarzeń gospodarczych, jaką jest pełna księgowość. Ogromny nakład pracy z tym związany powoduje, że jest to zadanie, którym powinna zająć się profesjonalna księgowa. Ostrów Wielkopolski to miasto, w którym uzyskanie takiego wsparcia nie jest problemem. Dla pracowników biura Magne Superat rachunkowość nie ma żadnych tajemnic. Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców wszystkich branż – za każdym razem możemy ustalić najbardziej korzystne warunki.

Prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:

  • dokonujemy zapisów w PKPiR lub ewidencji ryczałtu,
  • księgowanie operacji gospodarczych na podstawie otrzymanych dokumentów źródłowych w tym: prowadzenie ewidencji VAT, prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,
  • ustalamy wysokość miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych,
  • sporządzanie sprawozdań do GUS-u.

Pełna księgowość nie musi być żadnym problemem. Biuro Magne Superat to doskonały wybór

Pełna księgowość to dla wielu, zwłaszcza mniejszych przedsiębiorstw, poważne wyzwanie. Nie ma jednak potrzeby ponoszenia niemałych przecież kosztów, jakie pochłaniać będzie etatowa księgowa, a także zapewniania jej narzędzi do pracy i doszkalania. Jak przekonało się już wiele firm działających w Ostrowie Wlkp i okolicach, powierzenie tego zadania naszemu biuru to najlepsze rozwiązanie. W ten sposób wyeliminowane zostaje ryzyko uchybień, a także zbędnych wydatków. Można wówczas tylko cieszyć się z oczywistych zalet, jakimi charakteryzuje się ten typ ewidencjonowania działalności, a więc uzyskiwania informacji na temat wszystkich operacji i możliwością szczegółowej ich analizy. W rezultacie, rachunkowość staje się jednym z narządzi nadzwyczaj pomocnych w planowaniu kolejnych przedsięwzięć. Bogate doświadczenie, wysokie kwalifikacje pracowników i zaangażowanie w pracę, o którym przekonało się już wielu Klientów biura Magne Superat sprawiają, że żadne związane z nią zadania nie są problemem.