Kadry i płace

Jednym z kluczowych zasobów wielu firm są pracownicy. Ich zatrudnianie wiąże się jednak z koniecznością wykonywania szeregu czynności związanych z ich rozliczaniem. Uchybienia w tym zakresie mogą poskutkować kłopotami z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Kadry i płace nie muszą jednak być żadnym problemem, jeśli wypełnianie związanych z nimi obowiązków powierzone zostanie fachowcom. Ostrów Wielkopolski jest miastem, w którym działa biuro rachunkowe Magne Superat z szeroką ofertą obejmującą m.in. prowadzenie teczek pracowniczych, sporządzanie całościowej dokumentacji, prowadzenie ewidencji czy rozliczanie umów cywilnoprawnych. Zapraszamy do zapoznania się z całym wachlarzem naszych usług.

Pełnej obsługi kadrowo-płacowej:

  • prowadzenie pracowniczych teczek osobowych,
  • sporządzanie całościowej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, zmianami warunków zatrudnienia i innej dokumentacji wymaganej przepisami Kodeksu Pracy,
  • ewidencjonowanie nieobecności pracowników (urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji),
  • nadzór nad prowadzonymi przez Klienta rozliczeniami czasu pracy,
  • sprawozdawczość dla GUS.
  • sporządzanie listy płac (naliczanie miesięcznych wynagrodzeń, wynagrodzeń z uwzględnieniem nagród, premii, nadgodzin, rozliczanie delegacji służbowych itp.),
    rozliczanie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło i in.).

Powierzenie zadań związanych z obsługą kadr specjalistom z Magne Superat to najbardziej efektywne rozwiązanie

Kadry i płace, zwłaszcza, jeśli liczba zatrudnianych przez dane przedsiębiorstwo pracowników rośnie, z czasem wymagają coraz większej ilości pracy, którą koniecznie powinni wówczas zajmować się posiadający stosowne kompetencje księgowi. Samodzielne ich zatrudnianie nie jest jednak potrzebne. Współpraca z biurem Magne Superat pozwala ponosić tylko takie koszty, jakich naprawdę wymaga wykonywana na rzecz konkretnej firmy praca. Jednocześnie, dzięki wszechstronnemu doświadczeniu i wysokim kwalifikacjom naszych pracowników, umożliwia ona skuteczne rozwiązywanie każdego nowego problemu, przed jakim może stanąć dany podmiot. O jakości naszych usług przekonało się już wielu przedsiębiorców i indywidualnych Klientów zamieszkujących Ostrów Wielkopolski i okolice. Wiemy, jak ważna jest nie tylko absolutna poprawność dokonywanych rozliczeń, udzielanych porad i innych wykonywanych czynności, ale także sprawność kontaktu i szybkość działania. Stanowimy skuteczne i niezawodne wsparcie.