Współpraca z naszymi klientami opiera się na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, gwarantujących wysoką jakość świadczonych usług. Oferta biura skierowana jest do przedsiębiorców z każdej branży.

Usługi księgowe

Zarówno usługi księgowe, jak i doradztwo finansowe, aby pozwalało znajdować najbardziej korzystne rozwiązania i unikać uchybień, wymaga coraz wyższych kwalifikacji, które dać może przede wszystkim praktyczne doświadczenie. Dlatego właśnie księgowi zatrudnieni przez poszczególne firmy na ich potrzeby nierzadko ustępują pod tym względem pracownikom biur takich jak nasze, którzy codziennie mierzą się z najróżniejszymi przypadkami. O jakości naszej pracy przekonało się już wiele osób i przedsiębiorstw z Ostrowa Wlkp i okolic. Z równym zaangażowaniem realizować będziemy usługi księgowe dla kolejnych Klientów. Zapraszamy.

Magne Superat to doradztwo finansowe i usługi księgowe wykonywane przez wykwalifikowanych fachowców

 • prowadzenie rachunkowości finansowej (księgowej i podatkowej),
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz rozliczenie umorzenia zgodnie z opracowanym planem amortyzacji,
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
 • prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • sporządzanie deklaracji i zestawień  do PFRON, Urzędów Miasta, pozostałych instytucji,
 • opracowywanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont i  jego wdrożenie,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • opracowywanie dodatkowych sprawozdań i raportów dla instytucji finansowych takich jak banki, ubezpieczyciele i leasingodawcy,
 • monitoring należności i zobowiązań.

Magne Superat to doradztwo finansowe i usługi księgowe wykonywane przez najlepszych fachowców. Zapraszamy do współpracy

Nasza oferta jest rezultatem wnikliwej analizy potrzeb, jakie w zakresie obsługi księgowej i prawnej mają przedsiębiorcy i osoby fizyczne zamieszkujące Ostrów Wielkopolski i inne miejscowości. Wychodząc im naprzeciw, podejmiemy się nie tylko prowadzenia ksiąg rachunkowych, przychodów i rozchodów, ewidencji czy obsługi kadr, ale także m.in. wspomożemy uzyskiwanie pomocy prawnej czy spełnianie wymogów przeciwpożarowych i BHP. Z nami prowadzenie działalności w dowolnej branży staje się proste i wolne od ryzyka błędów i strat wynikających z niedostatecznej orientacji w przepisach.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

Współpraca z naszymi klientami opiera się na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, gwarantujących wysoką jakość świadczonych usług. Oferta biura skierowana jest do przedsiębiorców z każdej branży.