Sporządzanie wniosków

Sporządzanie:

  • sporządzanie wniosków kredytowych,
  • sporządzanie programów naprawczych,
  • sporządzanie biznes planów.