Adres kontaktowy

MAGNE SUPERAT Sp. z o.o. SK.

ul. Żółkiewskiego 3

63-400 Ostrów Wlkp.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Magne Superat Sp. z o.o. S.K., ul. Żółkiewskiego 3, 63-400 Ostrów Wlkp.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@magnesuperat.pl.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu ze spółką Magne Superat Sp. z o.o. S.K. na podstawie uprzednio wyrażonej zgody, a także w celach marketingowych.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.
  6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
    Sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.