1. pl
 2. uk
Instagram Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski
Facebook Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski
Logo Biuro rachunkowe Ostrów Wielkopolski Magne Superat
Kontakt telefoniczny Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski

Zadzwoń do nas

798 992 676

516 006 090

Kontakt mailowy Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski

Napisz do nas

biuro@magnesuperat.pl

Lokalizacja Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski
Rodzaje opodatkowania działalności gospodarczej
16 lutego 2023

Jaką formę opodatkowania wybrać otwierając firmę w 2023 roku?

Wybór formy opodatkowania to jedna z najważniejszych decyzji z jaką zetknie się przedsiębiorca zwłaszcza podczas otwierania własnej działalności gospodarczej, dobrze jest zatem przeanalizować każdą z tych form po kolei a na końcu wybrać najbardziej odpowiednią.

 

Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej

Generalnie zaliczamy obecnie 3 a nie 4 formy opodatkowania, ponieważ z dniem 1 stycznia 2022 roku podatnicy stracili prawo do złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej za sprawą Nowego Ładu, tak więc nowe firmy utworzone począwszy od 1 stycznia 2022 roku nie są w stanie zastosować takiego opodatkowania.

 

Jedynie osoby, które zdążyły złożyć wniosek przed końcem 2021 (tj. 31.12.2021 r.) lub były już wcześniej na opodatkowaniu karty podatkowej mogą z niej korzystać - prawo nie działa wstecz.

 

Zatem jakie są pozostałe formy opodatkowania do wybrania? Na początek opiszmy każdą z nich - wady i zalety poszczególnych form opodatkowania.

 

1) Skala podatkowa

 

Skala podatkowa jest najczęściej wybieraną formą opodatkowania przez przedsiębiorców. Polega ona na opodatkowaniu dochodu (a nie przychodu) według dwuetapowej skali, o której opiszemy więcej później.

 

Przychód: to wszystko co uda nam się zarobić ogółem

Dochód: to przychód pomniejszony o koszty, które ponieśliśmy na wygenerowanie przychodu

 

Zakładając firmę twój dochód z działalności będzie domyślnie opodatkowany na zasadach ogólnych, chyba że podczas zakładania firmy wybierzesz inną formę opodatkowania. Jeśli jednak nie wybierasz innej tylko pozostajesz domyślnie przy przypisanych zasadach ogólnych to nie musisz zgłaszać tego wyboru do urzędu skarbowego (w pozostałych przypadkach czyli na opodatkowaniu liniowym i ryczałcie trzeba to już zgłosić).

 

Czy mogę zmienić formę opodatkowania w trakcie prowadzenia przedsiębiorstwa?

Tak. Jeśli zmienisz zdanie i uznasz, że inna forma opodatkowania jest dla Ciebie bardziej korzystna to od kolejnego roku podatkowego możesz zmienić formę opodatkowania. Najważniejsze jest to aby zawiadomienie o zmianie formy opodatkowania złożyć w dobrym terminie (więcej o tym w kolejnych artykułach).

 

W jaki sposób liczy się kwotę wolną od podatku oraz opodatkowanie na zasadach ogólnych?

Na początku wyjaśnimy sobie czym jest kwota wolna od podatku zanim przejdziemy do twardszych obliczeń. Po pierwsze, kwota wolna od podatku to taka specjalna kwota, którą można sobie odliczyć, tak więc im wyższa taka ulga tym lepiej dla nas, jak się ją liczy?

Na zasadach ogólnych mamy 2 progi podatkowe:
do 120 000 zł płacimy 12% podatku

od 120 000 zł w górę płacimy 32% podatku

 

Tak więc: Kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł (tak ustalono odgórnie - ona jest nie zmienna). Od tej kwoty wylicza się kwotę zmniejszającą podatek na podstawie procentów z danego progu w taki sposób:


30 000 zł x 12% = 3 600 zł.
30 000 zł x 32% = 10 800 zł.

 

(3 600 zł i 10 800 zł to kwoty zmniejszające podatek dla danego progu podatkowego).

 

Tak więc jak liczymy swój podatek na zasadach ogólnych?

a) do 120 000 zł: podatek wynosi 12% (od dochodu) minus 3 600 zł.

b) od 120 000 zł: w górę podatek wynosi 10 800 zł plus 32% nadwyżki ponad 120 000 zł. (stawką 32% jest opodatkowana jedynie kwota powyżej 120 000zł)

 

Wiele się też słyszy o ulgach jakie otrzymuje się wybierając zasady ogólne, rzeczywiście jest ich wiele a w szczególności są to: 

 

 • Ulga na dziecko
 • Ulga dla rodzin 4+
 • Odliczenie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
 • Ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników
 • Ulgi na prototyp
 • Ulgi na robotyzację
 • Ulgi na ekspansję lub rozwój
 • Ulgi na konsolidację
 • Ulgi na nabycie terminala płatniczego
 • Ulgi na działalność badawczo-rozwojową
 • Ulgi IP BOX
 • ­­­Odliczenia wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
 • Odliczenie darowizn na cele kultu religijnego oraz na rzecz działalności sportowej, kulturalnej, wspierającej szkolnictwo wyższe i naukę
 • Ulgi rehabilitacyjnej
 • Ulgi internetowej
 • Ulgi termomodernizacyjnej
 • Ulgi z tytułu działalności w specjalnej strefie inwestycyjnej
 • Ulga z tytułu krwiodawstwa
 • Odliczenia składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych
 • Ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację
 • Ulga na zabytki

 

Jak złożyć zgłoszenie formy opodatkowania jako skali podatkowej?

Gdy otwierasz swoją nową działalność gospodarczą możesz wybrać skalę podatkową jako formę opodatkowania już podczas rejestracji swojej działalności na druku CEIDG-1.

Natomiast przedsiębiorcy, którzy do tej pory opodatkowywali osiągane przez siebie dochody w inny sposób (podatek liniowy, ryczałt) mogą zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne, począwszy do 20 dnia następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca osiągnął pierwszy przychód w nowym roku podatkowym, a w przypadku zmiany z karty podatkowej - w terminie do 20 stycznia. Zmianę należy zgłosić poprzez pisemne oświadczenie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub poprzez zmianę w formularzu CEIDG-1.

 

Jakie są zaliczki okresowe i zeznania roczne w skali podatkowej?

Zaliczki takie płaci się w dwóch formach, miesięcznie lub kwartalnie, jednak kwartalne przysługują tylko małym podatnikom (mały podatnik = przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna, która przez cały rok prowadzenia działalności nie przekroczyła progu wartości 2 mil euro) oraz przedsiębiorcom rozpoczynającym rozpoczynającym działalność (przedsiębiorca rozpoczynający działalność = to taki, który prowadzi działalność do roku czasu).

 

Takie zaliczki trzeba odliczyć i wpłacić do odpowiedniego urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym (wszelkich rozliczeń firmy względem państwa). Oczywiście, w zależności czy mamy rozliczenie miesięczne czy kwartalne. W sytuacji gdy 20 dzień miesiąca przypada w sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy wówczas trzeba złożyć zaliczkę w najbliższy wypadający dzień. Co ważne, w przypadku okresowych rozliczeń z tytułu podatku dochodowego podatnik nie składa żadnych miesięcznych czy kwartalnych deklaracji.

 

Wady i zalety opodatkowania na zasadach ogólnych:

 

Zalety:

 • Prawo do skorzystania z ulg podatkowych

 • Prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem

 • Prawo do rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko

 • Możliwość skorzystania z kredytu podatkowego

 • Prawo do pomniejszenia osiągniętych przychodów o poniesione koszty uzyskania przychodów

 • Prawo do rozliczenia wszystkich przychodów opodatkowanych skalą podatkową na jednym zeznaniu rocznym

 • Kwota wolna od podatku (opisana wyżej)

 • Możliwość odliczenia od przychodu poniesionych kosztów podatkowych

 

Wady:

 • Po przekroczeniu dochodu 120 000 zł przedsiębiorca jest zmuszony do zapłaty podatku dochodowego stawki 32%

 • Obowiązek prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów 

 • Więcej formalności związanej z dokumentacją firmową

 • Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej

 

2) Podatek liniowy

 

Inaczej niż w podatku na zasadach ogólnych, podatek liniowy posiada tylko jedną stawkę - 19%, jest to zdecydowanie najprostsza forma opodatkowania jednak trzeba pamiętać, że wybierając ją należy prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

 

Przedsiębiorcy, którzy zaczynają swoją drogę z własną działalnością mogą zgłosić, że chcą rozliczać się na według podatku liniowego w dokumencie CEIDG-1.

 

Zaliczki okresowe i roczne - podatek liniowy

Tak samo jak w przypadku podatku na zasadach ogólnych tak i w tym zaliczki można płacić miesięcznie lub kwartalnie z tym, że rozliczenie kwartalne przysługuje tylko tzw. małym podatnikom u których sprzedaż w ciągu roku podatkowego nie przekroczyła 2 mil euro oraz przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność. Zaliczki należy wpłacać do 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. W sytuacji gdy dzień ten wypadnie w weekend lub dzień wolny od pracy trzeba wyznaczyć najbliższy możliwy termin. Ważne: w przypadku okresowych rozliczeń podatnik nie składa żadnych deklaracji.

 

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik składa w Urzędzie Skarbowym zeznanie roczne tj. PIT-36L. Deklaracje trzeba dostarczyć do 30 kwietnia następnego roku za rok poprzedni.

 

Wady i zalety podatku liniowego

 

Zalety:

 • Jedna stawka podatku bez względu na wysokość osiągniętego dochodu

 • W tej formie nie łączy się dochodów uzyskanych z różnych źródeł, co oznacza, że dochody opodatkowane liniowo nie będą miały wpływu na podwyższenie stawki podatku od dochodów, które są opodatkowane wg skali podatkowej (z 12% na 32%)

 • Możliwość odliczenia poniesionych kosztów podatkowych od przychodu

 • Możliwość odliczenia od przychodu zapłaconej składki zdrowotnej do limitu 8700 zł w skali roku

 

Wady:

 • Brak prawa do skorzystania z większości ulg podatkowych

 • Brak prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem

 • Brak prawa do rozliczenia z dzieckiem (jako osoba samotnie wychowująca dziecko)

 • Brak kwoty wolnej od podatku

 

3) Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 

Ryczałt to dość specyficzna forma opodatkowania, inaczej niż w poprzednich dwóch formach opodatkowania tutaj przedsiębiorca nie pomniejszyć swoich przychodów o koszty ich uzyskania, innymi słowy nie można wrzucić w koszty prowadzenia działalności np. zakupu komputera. Tak więc może on być szczególnie opłacalny dla osób, które nie ponoszą wysokich wydatków.

 

Między innymi poprzez to, że nie musimy pamiętać oraz wpisywać kosztów uzyskania przychodu obliczanie podatku jest proste.

 

W zamian za to, że nie możemy odliczać sobie kosztów uzyskania przychodu rekompensatą są niskie stawki opodatkowania na poziomach: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, 14%, 15%, oraz 17%. Skąd wiadomo do jakiej grupy procentowej będzie należeć twoja działalność? Jest to uregulowane prawnie, odgórnie. Tylko poszczególne wymienione zawody są w stanie skorzystać z ryczałtu i mają do siebie przypisany dany procent opodatkowania.

 

Kto może skorzystać z ryczałtu?

 

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać:

 

 • Osoby fizyczne osiągające przychody tylko z działalności gospodarczej*
 • Przedsiębiorstwa w spadku*
 • Spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne*
 • Spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku*
 • Spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne*

 

*których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro, obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego.

 

Ważne! Do limitu 2 mln euro nie wliczasz kwot, o które zmniejszyłeś lub zwiększyłeś przychody i dla których upłynął 90-dniowy termin płatności.

 

Z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać także rolnicy dokonujący sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą zarówno samodzielnie, jak i w formie spółki, to limit przychodów za poprzedni rok odnosisz odrębnie do każdej z tych działalności. Fakt, że w ramach jednej z form aktywności gospodarczej przekroczysz limit 2 mln euro, nie pozbawia cię możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w ramach drugiej działalności.

 

W przypadku, gdy wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dokonuje „przedsiębiorstwo w spadku”, limit przychodów ustala się na podstawie sumy przychodów osiągniętych przez zmarłego przedsiębiorcę i „przedsiębiorstwo w spadku”.

Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w danym roku podatkowym mogą również wybrać podmioty, które rozpoczynają prowadzenie działalności. W takim przypadku opodatkowanie ryczałtem stosuje się od dnia uzyskania pierwszego przychodu.

 

Nie jest rozpoczęciem działalności gospodarczej:

 

 • Całkowita lub częściowa zmiana branży lub przedmiotu działalności
 • Zmiana umowy spółki lub zmiana wspólnika
 • Powstanie przedsiębiorstwa w spadku.

 

Całość opisanych stawek ryczałtowych znajdziesz na naszej stronie klikając tutaj: Stawki ryczałtu ewidencjonowanego

Najnowsze posty

Magne Superat to biuro rachunkowe nastawione na jak największy zysk swoich klientów, cechą wyróżniającą się spośród innych biur to przede wszystkim jasne i klarowne przedstawianie sytuacji dla osób nie mających doświadczenia ani wiedzy w księgowości, wszystkie niejasności uzgadniane i tłumaczone są prostym językiem tak aby każdy był świadom swoich kwestii finansowych oraz czuł się bezpiecznie. Nasze biuro zlokalizowane jest w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Stanisława Żółkiewskiego 3, z przyjemnością doradzimy i sporządzimy za Państwa wszystkie niezbędne wnioski - wierzymy, że firma z dobrym doradztwem oraz księgowością może z powodzeniem kształtować przyszłość w naszym kraju.

Logo Stopka Biura Rachunkowego

Pomagamy naszym Klientom podejmować trafne decyzje finansowe kształtujące przyszłość ich firm.

Facebook Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski
LinkedIn Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski
Instagram Biuro Rachunkowe Magne Superat Ostrów Wielkopolski
Kontakt telefoniczny z Biurem Rachunkowym w Ostrowie Wielkopolskim

Zadzwoń do nas

+ 48 798 992 676

         516 006 090

Kontakt e-mail z Biurem Rachunkowym w Ostrowie Wielkopolskim

Napisz do nas

biuro@magnesuperat.pl

Lokalizacja Biura Rachunkowego w Ostrowie Wielkopolskim
Godziny pracy Biura Rachunkowego w Ostrowie Wielkopolskim

Godziny pracy

Pon - Pt: 8:00-16:00

Sob - Nd: zamknięte

Copyright © Magne Superat wszystkie prawa zastrzeżone - Projekt i wykonanie: Bartosz Adamczyk