Od nowego roku (01-01-2020) wchodzi w życie ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Obecnie ustawa ta nazywa się ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zasadnicze zmiany dla wierzycieli, dłużników, biur rachunkowych, księgowych to zmiany w opłatach zryczałtowanych za opóźnienia w płatnościach i wysokość stopy odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych.
I tak zryczałtowane koszty będą wynosić:
1. 40 € do kwoty zadłużenia 5000 zł,
2. 70 € od kwoty powyżej 5000 zł do 50000 zł,
3. 100 € od kwot wyższych niż 50000 zł.
Oprocentowanie długu za opóźnienia w transakcjach handlowych będzie wynosić tak, jak dotychczas, jeżeli chodzi o stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego (obecnie 1,5% p.a.), lecz zostanie podwyższona baza z 8% p.a. na 10% p.a. (obecnie łącznie byłoby to 11,5% p.a.).
Nadal na korzystnych warunkach odpowiedzialność za swe długi pozostanie u służby zdrowia – odsetki, jak i opłaty za opóźnienia nie będą jej dotyczyć.
Zmiany w nowej ustawie spowodują, że k
sięgowość, biura rachunkowe oraz działy sprzedaży będą musiały baczniejszą uwagę zwrócić na zapisy w systemach księgowych i handlowych.

Generalnie zmiany te należy uznać za korzystne dla firm, które płacą swe zobowiązania w terminie.