Pomagamy naszym Klientom podejmować trafne decyzje finansowe kształtujące przyszłość ich firm.

Kierując się zindywidualizowanym podejściem do naszych Klientów ceny świadczonych przez nas usług zawsze ustalamy indywidualnie, w drodze negocjacji.

Negocjacje cen prowadzimy w oparciu o zakres bieżących prac w kontekście Państwa oczekiwań i potrzeb wynikających ze specyfiki działalności, ilości dokumentów, pracowników, jak również wybranego modelu współpracy. W celu uzyskania szacunkowej kalkulacji wartości usług księgowych prosimy o wypełnienie formularza zapytania ofertowego lub o bezpośredni kontakt z naszym biurem.

Po zapoznaniu się z danymi zamieszczonymi przez Państwa w formularzu podamy proponowaną cenę. Propozycja ta nie będzie wiążąca, ale może stanowić punkt wyjścia do dalszych negocjacji.

Cennik stosowany przez Spółkę zawiera standardowe czynności w zakresie ewidencji księgowej

Podatkowa księga przychodów i rozchodów
do 10 dokumentów100,00 zł
do 20 dokumentów180,00 zł

Księga Handlowa
od300,00 zł

Kadry i płace
(cena uzależniona od ilości pracowników)
Osoba zatrudniona na umowę zlecenie30,00 zł
Osoba zatrudniona na umowę o pracę30,00 zł

*) podane ceny są cenami netto

*) czynności niestandardowe wyceniane są na podstawie indywidualnych uzgodnień

Formularz zapytania ofertowego

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

Współpraca z naszymi klientami opiera się na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, gwarantujących wysoką jakość świadczonych usług. Oferta biura skierowana jest do przedsiębiorców z każdej branży.